Jump menu

Main content |  back to top

Druge Shellove internetne strani lahko vsebujejo druge Splošne pogoje uporabe, ki se od teh razlikujejo.

Na vaši poti po Shellovih internetnih straneh prosimo preverite Splošne pogoje uporabe vsake internetne strani, ki jo obiščete in ne predvidevajte da ti Splošni pogoji uporabe veljajo za vse Shellove strani.

Gospodarski subjekti Shell so samostojne pravne osebe. Kljub temu na tem spletišču včasih uporabljamo izraze »Shell«, »Skupina« ali »mi«, kadar se nanašamo na »Shell« gospodarske subjekte na splošno ali kadar ni nobenega razloga za identifikacijo posameznega gospodarskega subjekta »Shell«.

Spletišče, na katerem se nahajate, lahko vključuje povezave na zunanja spletišča.

Kadar uporabite takšno povezavo, se le-ta lahko prikaže na celotnem zaslonu (v tem primeru je v vašem brskalniku potrebno klikniti na gumb »nazaj«, da se boste vrnili na to spletišče), včasih pa se bo zunanje spletišče - izključno zaradi lažjega prehoda nazaj - pojavilo v sestavu tega spletišča, kar nikakor ne pomeni, da prevzemamo kakršnokoli odgovornost, ki zadeva zunanje spletišče.

Povezave smo zagotovili, da bi hitreje in lažje našli ustrezne spletne strani, storitve in/ali izdelke, ki vas zanimajo. Odgovornost za odločitve, ali razpoložljive storitve in/ali izdelek na teh spletnih straneh ustrezajo vašemu namenu, nosite sami.

Shell ne odgovarja za lastnike in upravitelje omenjenih spletišč, ne za katerokoli dobrino ali storitev, ki jo dobavljajo, kot tudi ne za vsebino njihovih spletišč ter ne daje ali vstopa v kakršnakoli razmerja jamstva ali druge pogoje ali zastopstva v zvezi s tem, niti ne sprejema kakršnihkoli odgovornosti v zvezi s tem (vključno z odgovornostjo, ki bi nastala zaradi trditev, da vsebina zunanjega spletišča, na katero je vzpostavljena povezava s tega spletišča, krši pravice intelektualne lastnine tretjih oseb).

Ne sprejemajte odločitev na podlagi podatkov, ki se nahajajo na spletišču, ker gre za podatke splošne narave. Shell skuša zagotoviti, da so vsi pripravljeni podatki, ki so del spletišča, pravilni v času njihove vključitve na spletno stran, vendar ne jamči za točnost takšnih podatkov.

Za ravnanja, ki jih zanašajoči se na takšne podatke ali nasvete izvedete, Shell ne prevzema odgovornosti. Prav tako ne odgovarja za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki jo utrpite kot posledico takšnega ravnanja.

Določbe in pogoji

To spletišče vsebuje gradivo vključno z besedilom, fotografijami in drugimi slikami in zvokom, ki je zaščiten po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. št.: 21/1995, 9/2001, 30/2001) in/ali z drugimi pravicami intelektualne lastnine. Vse pravice kopiranja in druge intelektualne pravice na tem gradivu pripadajo Shell-u ali pa ima Shell dovoljenje za uporabo tega gradiva kot dela svojega spletišča.

Spletišče vsebuje tudi zaščitene blagovne znamke, vključno z blagovno znamko »Shell« in Shellovim emblemom. Vse zaščitene blagovne znamke vključene v to spletišče pripadajo Shell-u ali pa ima Shell dovoljenje za uporabo zaščitenih blagovnih znamk na svojem spletišču.

Dovoljen je

dostop do kateregakoli dela spletišča;tiskanje enega izvoda katerekoli ali vseh strani za lastno uporabo.

Ni dovoljeno

kopiranje (bodisi s tiskanjem na papir, shranjevanjem na trdi disk, presnemavanjem ali na kakršenkoli drug način), distribucija (vključno z distribucijo kopij), oddajanje, spreminjanje, kakršnokoli vpletanje ali kakšen drug način uporabe gradiva, ki je vsebovan na spletišču, z izjemami kot so določene pod naslovom »Dovoljeno je«.

Te omejitve se nanašajo na celotno gradivo ali njegov del, ki je del spletišča;odstranjevanje opozoril o avtorski pravici ali drugih intelektualnih pravicah, ki jih vsebujejo originalna gradiva, ki so bila prekopirana ali stiskana s spletišča;povezave na to spletišče;

Brez naše pismene privolitve

V kolikor želite vzpostaviti hipertekstovno ali drugačno povezavo na to spletišče, nam prosim sporočite naslednje:

- URL spletne strani s katerega predlagate povezavo na to spletišče

- URL spletne strani na tem spletišču, na katerega predlagate povezavo

in vaše predloge bomo preučili. Sami se bomo odločili ali bomo predlagano povezavo dopustili ali ne.

Spremembe določb in pogojev

Shell lahko kadarkoli spremeni določbe in pogoje ter zgoraj napisane splošne pogoje uporabe.

Z brskanjem po spletišču sprejemate veljavne določbe in pogoje ter splošne pogoje uporabe, zato jih preverite ob vsakem ponovnem dostopu na spletišče.

Spremembe spletišča

Shell lahko kadarkoli spreminja format in vsebino spletišča.

Shell lahko začasno izključi spletišče zaradi podpore ali vzdrževalnega dela z namenom posodobitve vsebine ali drugega razloga.

Shell si pridržuje pravico, da omeji dostop do spletišča kadarkoli in brez kakršnegakoli opozorila

Zaščita podatkov

Osebni podatki, ki bodo posredovani Shellu preko spletišča, se bodo uporabljali le v soglasju z našo politiko zasebnosti.

Prosimo, preberite jo, preden nadaljujete. S posredovanjem osebnih podatkov privolite v uporabo le-teh v skladu s splošnimi pogoji varovanja zasebnosti.

Pritožbeni postopek

- Če imate vprašanje ali pritožbo se obrnite na shelladria@shell.com

Pristojnost sodne oblasti

Za spore v zvezi z določbami in pogoji ali spore v zvezi s spletiščem je pristojno sodišče Republike Slovenije po procesnem in materialnem pravu Republike Slovenije.