Jump menu

Main content |  back to top

Podjetje Shell Adria d.o.o. je ustanovljeno leta 1994 kot operativna enota multinacionalnega podjetja Royal Dutch Shell plc.

Osnovna dejavnost podjetja je uvoz in prodaja nafte, naftnih derivatov in euroShell kartično poslovanje.

V svoji kratki zgodovini je našemu podjetju uspelo ustvariti pomemben poslovni uspeh. Kontinuirano razvijamo sodelovanje z vodilnimi industrijskimi in transportnimi podjetji, ki so v nas prepoznala profesionalnega  in zanesljivega partnerja.

Shell je globalna skupina energetskih in petrokemičnih podjetij. Naš sedež se nahaja v Haagu na Nizozemskem, naš generalni direktor pa je Ben van Beurden. Matična družba skupine Shell se imenuje Royal Dutch Shell plc in je registrirana v Angliji in Walesu.

Naša strategija za dobičkonosno rast še vedno obsega izvajanje naložbenega programa in zagotavljanje trajnostne rasti ter konkurenčnih donosov našim delničarjem, hkrati pa je naš cilj tudi zadovoljevanje svetovnih potreb po energiji na odgovoren način.

Predproizvodni sektor se osredotoča na iskanje novih nahajališč nafte in plina ter razvoj večjih projektov, pri katerih naša tehnologija in strokovno znanje lastnikom virov prinašata dodatno vrednost.

V sektorju poproizvodnih dejavnosti pa je še vedno najpomembnejše vzdrževanje donosov naših obstoječih sredstev in selektivno vlaganje v rastoče trge.

Preberite več o naši strategiji (odpre stran na Shell.com) in večjih projektih (odpre stran na Shell.com).

Naše temeljne vrednote – iskrenost, poštenost in spoštovanje ljudi – predstavljajo temelj Shellovih splošnih načel poslovanja (odpre stran na Shell.com).

Shell v številkah (podatki za 2013)

 70 + je število držav, v katerih poslujemo.

~92,000 je povprečno število naših zaposlenih.

Med letom prodamo 24milijona ton utekočinjenega zemeljskega plina

Vsak dan proizvedemo 3.1 milijona sodčkov naftnih ekvivalentov

Vodimo rafinerij in kemijskih obratov

Naše poslovanje

Predproizvodni sektor je zadolžen za iskanje in pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina.

Sektor za poproizvodne dejavnosti je zadolžen za prečiščevanje, dobavo, trženje in ladijski prevoz surove nafte po vsem svetu, proizvodnjo in trženje vrste izdelkov ter proizvodnjo petrokemičnih izdelkov za industrijske odjemalce.

Sektor za projekte in tehnologijo je zadolžen za izvedbo Shellovih večjih projektov ter raziskave in inovacije za razvoj novih tehnoloških rešitev.

Finančna uspešnost

Obiščite naš Center za vlagatelje in si oglejte naše najnovejše četrtletne rezultate (odpre stran na Shell.com).

2013

  • Prihodki451,2 milijard

  • Dobiček  $14.7 milijarde USD

  • Neto kapitalske naložbe: $23.9 milijarde USD

  • aložbe v raziskave in razvoj: $1.2 milijarde USD

 

Na kratko o trajnostnem razvoju- 2012

  • $2.2 milijarde dolarjev porabljenih za razvoj alternativnih virov energije, zajemanje in skladiščenje ogljika, ter R & R na področju CO2 v zadnjih petih letih.
  • Okoli  $14 billion spent on goods and services in 2012 from companies in countries with lower incomes.
  • Okoli $149 mio $ porabljenih na prostovoljnih socialnih naložbah v letu 2012.

Preberite več o naši družbeni in okoljski uspešnosti (odpre stran na Shell.com).

Orodja strani