Jump menu

Main content |  back to top

Objave za javnost in medije

Madžarska cestnina – plačilo relacijske karte

Obveščamo vas, da je pri nakupu relacijske karte madžarske cestnine med samim postopkom naročanja potrebno preveriti registrsko številko vozila, ki je navedena na karti, saj po njeni izdaji z napačno registrsko številko, popravek le-te ni več možen.

Registrsko številko preverite takoj po izpisu rute poti in pred njenim podpisom in plačilom. Če opazite, da je v izpisu rute poti reg. št. vozila napačna, karto stornirajte in ponovite postopek. Ko je postopek zaključen in karta izdana, sprememba ni več možna; karto morate ponovno plačati, kar povzroči dodatne stroške. 

Cestnina mora biti vedno plačana pred vstopom na avtocesto. V kolikor terminal za izdelavo relacijske karte ne deluje, morate cestnino plačati on-line.  

Če policija izda vozniku kazen zaradi napačno navedene registrske številke na relacijski karti, le-te ni možno reklamirati!  

Orodja strani