Jump menu

Main content |  back to top

Predproizvodni sektor

Predproizvodni sektor je zadolžen za iskanje in pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina. Skrbi za utekočinjanje in prevoz zemeljskega plina ter upravlja infrastrukturo, potrebno za dobavo nafte in zemeljskega plina na trg. Predproizvodni sektor je zadolžen tudi za pridobivanje bitumna – posebej goste in težke nafte – iz naftnega peska in njegovo predelavo v sintetično surovo nafto. Razvijamo tudi tehnologijo za izkoriščanje vetrne energije za proizvodnjo električne energije.

Naš predproizvodni sektor se deli na dve organizacijski enoti: predproizvodni sektor za Ameriko, ki pokriva vse tri Amerike, in mednarodni predproizvodni sektor, ki pokriva preostanek sveta, z večjimi obrati v Evropi, Aziji/Srednjem vzhodu/Rusiji, Avstraliji/Oceaniji in Afriki.

Poproizvodni sektor

Shellov poproizvodni sektor je zadolžen za dejavnosti v zvezi s prečiščevanjem in trženjem naftnih derivatov in kemikalij. Prečiščevanje vključuje proizvodnjo, dobavo in ladijski prevoz surove nafte. Trženje obsega prodajo vrste proizvodov, vključno z gorivi, mazivi, bitumnom in utekočinjenim naftnim plinom (UNP), za uporabo v gospodinjstvih, prometu in industriji. Kemijske dejavnosti zajemajo proizvodnjo in trženje petrokemičnih izdelkov za industrijske odjemalce, vključno s surovinami za umetne mase, premaze in čistilna sredstva.

Poproizvodni sektor je zadolžen tudi za trgovanje s surovo nafto, naftnimi derivati in petrokemičnimi proizvodi, vključno z dobavo našim lastnim podjetjem, ter trženje plina in električne energije. Ta sektor skrbi tudi za ladijski prevoz – upravlja namreč eno izmed največjih tankerskih flot za prevoz utekočinjenega zemeljskega plina (UZP) in nafte – ter nadzira Shellove dejavnosti v zvezi z alternativnimi viri energije (razen vetra) in obvladovanjem izpustov CO2.

Sektor za projekte in tehnologijo

Naš sektor za projekte in tehnologijo je zadolžen za izvedbo Shellovih večjih projektov ter raziskave in inovacije za razvoj novih tehnologij. Ponuja tehnične storitve in tehnološke rešitve za pred- in poproizvodne dejavnosti. Zadolžen je tudi za vodenje dejavnosti na področjih varnosti in varovanja okolja ter sklepanje pogodb in nabavo na ravni celotne skupine Shell.

Orodja strani