Jump menu

Main content |  back to top


Shellova podjetja v Sloveniji so del skupine Shell, globalne skupine energetskih in petrokemičnih podjetij.  Naš cilj je zadovoljiti trenutne in prihodnje potrebe družbe po energiji na gospodarsko, družbeno in okoljsko sprejemljive načine.

place Holder
place Holder

Naša strategija je utrditi naš položaj vodilnega podjetja v naftni in plinski industriji z namenom zagotavljanja konkurenčnih donosov našim delničarjem in hkrati na odgovoren način zadovoljevati svetovne potrebe po energiji.