Jump menu

Main content |  back to top

Poslušamo svoje ljudi

Cenimo komunikacijo in posvetovanje s svojimi zaposlenimi, tako neposredno kot preko sveta zaposlenih ali priznanih sindikatov.

Svoje zaposlene spodbujamo, da svoja mnenja o naših postopkih in praksah na varen in zaupen način delijo s poslovodji ali kadrovskimi delavci. Naša globalna telefonska linija za pomoč in spletna stran zaposlenim omogočata prijavo kršitev našega kodeksa ravnanja ali splošnih načel poslovanja na varen in zaupen način.

Raznolikost in vključevanje

Raznolika delovna sila in vključujoče delovno okolje sta bistvenega pomena za naš uspeh in skladna z našimi temeljnimi vrednotami – iskrenostjo, poštenostjo in spoštovanjem ljudi.

Raznoliko znanje in izkušnje ljudi različnih kultur, spolov in starosti koristijo našemu poslovanju in nam pomagajo bolje razumeti stranke z vsega sveta ter graditi tesnejše odnose na lokalni ravni. Zaradi našega poudarka na raznolikosti in vključevanju se stranke, delavci in partnerji tudi pogosteje odločijo za nas.

Nagrajevanje in bonitete

Naše konkurenčne plače odražajo tržne razmere v državi, v kateri delajo zaposleni, in visoko raven znanja in izkušenj, ki je potrebna za njihovo delo. Znamo prepoznati individualne dosežke in jih nagrajujemo s sistemom plač in dodatkov za delovno uspešnost; bonitete, ki jih ponujamo, običajno vključujejo pokojninski načrt in zdravstveno varstvo.

Če je to potrebno in mogoče, zagotovimo prilagodljive delovne prakse, zaposlenim pa omogočamo konkurenčne količine letnega dopusta in porodniškega oz. očetovskega dopusta. Če je mogoče, ugodimo tudi prošnjam za prekinitev dela in študijski dopust, svoje zaposlene pa spodbujamo k sodelovanju v projektih družbene odgovornosti in interesnih skupinah ter zaposlovanju diplomantov.

Poklicno napredovanje

Zaposlenim omogočamo strokovno usposabljanje, razvojne programe in podporo ter programe za vodstveno usposabljanje. Z delom v mednarodnem okolju ali tujini naši zaposleni prihajajo do novih spoznanj in znanja. Spodbujamo ustvarjalnost in inovativno razmišljanje ter zaposlenim dajemo priložnost, da se preizkusijo v novih izzivih in prevzemajo večje odgovornosti.

Orodja strani