Jump menu

Main content |  back to top

Shellova splošna načela poslovanja

Na podlagi naših temeljnih vrednot smo osnovali osem načel poslovanja, ki spodbujajo zaupanje, odprtost, skupinsko delo, strokovnost in ponos na svoje delo. Z izdajo splošnih načel poslovanja smo leta 1976 kot eno izmed prvih podjetij na svetu izrazili in delili svoja prepričanja.

Shellov kodeks ravnanja

Kako naj ravnam, če mi poslovni partner ponudi darilo? Kaj so »notranje informacije« in kako naj ravnam z njimi? Naš kodeks ravnanja ponuja praktične nasvete za naše zaposlene, ki jim pomagajo ravnati v skladu z zakonodajo in predpisi, sodelovati z drugimi in reševati vprašanja v zvezi s poslovnim ravnanjem.

Etični kodeks

Shellov etični kodeks za izvršne direktorje in višje finančne uradnike skupine je posebej namenjen izpolnjevanju zahtev 406. poglavja Sarbanes-Oxleyevega zakona in zahtev za kotiranje na Newyorški borzi, saj določa vrsto izvedbenih zahtev v zvezi z nadzorovanjem razkritja informacij in izogibanjem navzkrižju interesov za zaposlene na vodilnih delovnih mestih.

Orodja strani