Jump menu

Main content |  back to top

Trajnostni razvoj v Shellu

Prizadevamo si zagotavljati čistejšo energijo, ustvarjati družbene koristi in poslovati odgovorno do družbe in okolja.

Okolje

V sodelovanju z okoljskimi strokovnjaki in z uporabo novih tehnologij iščemo načine za omejitev vpliva našega poslovanja na okolje.

Biogoriva in alternativna goriva za vozila

Kako lahko biogoriva z nizko vsebnostjo ogljika pri naraščajočih prevoznih potrebah pomagajo omejiti izpuste CO2?

Družba

Zagotavljamo energijo in tako podpiramo gospodarsko rast in razvoj. S skupnostmi, v katerih delujemo, sodelujemo pri reševanju njihovih težav ter z njimi delimo koristi svojega poslovanja, s čimer ohranjamo svoj ugled in varujemo svoje poslovanje.

Varnost

Varnost je pri nas vedno na prvem mestu. Poglejte, kako varujemo svoje ljudi, sosede in objekte.

Trajnostno poročilo

Preverite kako prispevamo k trajnostnemu razvoju v našem zadnjem izdanem poročilu.

Orodja strani