Jump menu

Main content |  back to top

Biogoriva

Raízen za proizvodnjo energije sežiga ostanke rastlinskih vlaken

Biogoriva se proizvajajo iz biomase, kot so na primer rastline, in se lahko uporabljajo kot gorivo za vozila. Dosegli smo cilj in postali največji svetovni dobavitelj biogoriv, zdaj pa razvijamo svoje zmožnosti za proizvodnjo sodobnih biogoriv in jih poskušamo narediti bolj trajnostne.

Raven izpustov CO2, ki jih povzročajo sodobna biogoriva, je odvisna od načina njihove proizvodnje. Na primer etanol, proizveden iz brazilskega sladkornega trsa, od proizvodnje do uporabe proizvede približno 70 odstotkov manj izpustov CO2 kot bencin. Dandanes najbolj razširjeno biogorivo, etanol, se običajno proizvaja iz rastlin, ki vsebujejo veliko škroba ali sladkorja.

Goriva za prihodnost

Shell se je kot eno izmed prvih podjetij odločil za naložbo v razvoj naprednih biogoriv z uporabo odpadnih ali neužitnih rastlin ter novih postopkov predelave. Tako lahko potencialno proizvedemo učinkovitejša biogoriva z nizko vsebnostjo ogljika, ki se lahko v večjih koncentracijah mešajo z bencinskim in dizelskim gorivom. Naše raziskovalne skupine za biogoriva sodelujejo z vodilnimi biotehnološkimi podjetji in akademskimi ustanovami.

Svojo vlogo v prometu bo v prihodnjih desetletjih verjetno odigral tudi vodik, a pri doseganju proizvodnje na komercialni ravni še vedno obstajajo izzivi. Tudi na tem področju izvajamo raziskave, vlagamo pa tudi v številne bencinske servise po vsem svetu.

Orodja strani