Jump menu

Main content |  back to top

Podnebne spremembe in Shell

Svet se sooča s kritičnim izzivom – kako zadovoljiti naraščajoče potrebe po energiji, ki poganja družbo, in hkrati nujno zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida (CO2), ki nastajajo zaradi rabe energije. Shell v tem pogledu deluje na štirih področjih:

  • z zagotavljanjem zemeljskega plina, fosilnega goriva z najčistejšim izgorevanjem;
  • z razvojem tehnologij za zajetje in shranjevanje CO2;
  • z zagotavljanjem biogoriv z nizko vsebnostjo ogljika in
  • s prizadevanjem za izboljšanje energetske učinkovitosti svojega poslovanja.

 

Energetska učinkovitost

Učinkovitejša raba energije bo pripomogla k ohranjanju virov in zmanjšanju toplogrednih plinov za prihodnje zdravje našega planeta.  Nenehno iščemo načine, kako narediti naše poslovanje in procese še bolj energetsko učinkovite in kako zmanjšati naše izpuste CO2. Od leta 2005 sledimo več milijard dolarjev vrednemu programu za izboljšanje energetske učinkovitosti naših obstoječih obratov. Od začetka načrtujemo nove projekte za učinkovito rabo energije. Svojim strankam ponujamo izdelke in nasvete, ki jim pomagajo zmanjšati porabo energije.

Obvladovanje vplivov na okolje

Biotska raznovrstnost

Varovanje biotske raznovrstnosti je pomemben dejavnik pri našem odločanju o večjih projektih ali širitvah obstoječih obratov. Sodelujemo z vodilnimi okoljevarstvenimi organizacijami, kot sta Wetlands International in Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN – International Union for Conservatino of Nature). Če ima območje bogato biotsko raznovrstnost, v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in strokovnjaki pripravimo akcijske načrte za ohranitev biotske raznovrstnosti. Upoštevamo tudi morebitne vplive na koristi, ki jih ponujajo ekosistemi, kot sta prečiščevanje vode in zraka ter zagotavljanje virov hrane za skupnosti. Raziskave, ki jih podpiramo, na primer zajemajo pomoč pri prepoznavanju ogroženih vrst.

 

Preprečevanje razlitij

Razlitja nafte in naftnih derivatov lahko škodujejo okolju in ogrozijo naše zaposlene in sosednje skupnosti. Skozi leta smo zmanjšali količino nafte, ki se v naših obratih razlije zaradi vzrokov, ki jih lahko nadzorujemo, kot so korozija in operativne okvare.

Z namenom preprečevanja razlitij iz naftnega tankerja smo pripravili standard za zagotavljanje kakovosti ladij, ki določa zahteve za ladje, ki jih uporabljamo. Večje prekooceanske ladje morajo na primer imeti dvojni trup.

Energija – voda – hrana

Svetovni energetski, vodni in prehranski sistemi so tesno medsebojno povezani. V prihodnjih desetletjih bodo zaradi naraščajočih potreb ti bistveni viri pod še večjim pritiskom. Tudi podnebne spremembe lahko privedejo do povečanih obremenitev. Industrijski in drugi sektorji se bodo morali s skupnimi močmi lotiti reševanja te zapletene zveze energije, vode in hrane.

Shell je združil moči z akademiki, strokovnjaki iz energetske, vodne in prehranske industrije ter strokovnjaki iz vladnih ter nevladnih organizacij in se z njimi posvetuje o načinih za spopadanje s tem izzivom. Še naprej na primer uporabljamo nove pristope in napredne tehnologije, ki omogočajo manjšo porabo sladke vode in večjo energetsko učinkovitost našega poslovanja.

Orodja strani