Jump menu

Main content |  back to top

Nezgode preprečujemo tako, da sistematično upravljamo varnost in uvajamo preprostejše in jasnejše zahteve, ki jih ljudje lažje razumejo in spoštujejo.

Vsa samostojna in skupna podjetja, ki jih operativno upravlja Shell, morajo upravljati varnost v skladu z našo Zavezo in politiko o zdravju, varnosti, zaščiti, okolju (HSSE – Health, Safety, Security, Environment) in družbeni uspešnosti (SP – Social Performance) ali vsebinsko enakovrednimi pravili. Zavezo in politiko podpira tudi sklop obveznih priročnikov, ki obsegajo teme, kot so osebna varnost, varnost v cestnem prometu ter varnost postopkov.

Pri zagotavljanju varnosti svojih zaposlenih in izvajalcev se osredotočamo na zagotavljanje spoštovanja pravil ter obravnavanje kulturnih vprašanj, ki lahko vodijo do nevarnega ravnanja. Leta 2007 smo si kot cilj uradno zadali poslovanje brez smrtnih žrtev in hujših nezgod.

Med svojimi zaposlenimi razvijamo sposobnosti varnostnega vodstva, nagrajujemo uspešnost ter izboljšujemo nadzor, da bi zagotovili spoštovanje pravil.

Zasnovali smo 12 obveznih pravil za varovanje življenja, ki naše zaposlene in izvajalce opominjajo, kaj morajo vedeti in kako ravnati, da preprečijo resne poškodbe ali smrt, npr. z uporabo varnostnega pasu. Zaposleni in izvajalci so v primeru kršitve pravil disciplinsko odgovorni.

Orodja strani

Shellovih 12 pravil za varovanje življenja:

Delajte z veljavnim dovoljenjem za delo, če je zahtevano

Delajte z veljavnim dovoljenjem za delo, če je zahtevano

Izvajajte preizkuse za plin, če je zahtevano

Izvajajte preizkuse za plin, če je zahtevano

Pred pričetkom izvajanja dela preverite zaščito in uporabljajte zahtevano zaščitno opremo

Pred pričetkom izvajanja dela preverite zaščito in uporabljajte zahtevano zaščitno opremo

Pred vstopom v zaprt prostor pridobite odobritev

Pred vstopom v zaprt prostor pridobite odobritev

Pridobite dovoljenje pred preprečitvijo delovanja ali izključitvijo kritične varnostne opreme

Pridobite dovoljenje pred preprečitvijo delovanja ali izključitvijo kritične varnostne opreme

Pri delu na višini se zaščitite pred možnostjo padca

Pri delu na višini se zaščitite pred možnostjo padca

Ne stopajte pod viseče tovore

Ne stopajte pod viseče tovore

Ne kadite izven za to določenih protorov

Ne kadite izven za to določenih protorov

Med delom ali vožnjo ne uživajte alkohola ali drog

Med delom ali vožnjo ne uživajte alkohola ali drog

Ne uporabljajte telefona med vožnjo in upoštevajte omejitve hitrosti

Ne uporabljajte telefona med vožnjo in upoštevajte omejitve hitrosti

Uporabljajte varnostni pas

Uporabljajte varnostni pas

Sledite predpisanemu načrtu poti

Sledite predpisanemu načrtu poti

12 Life Saving Rules: