Jump menu

Main content |  back to top

Naši sosedje

Trudimo se biti dobri sosedje skupnostim, v katerih delujemo. To pomeni več kot le zagotavljanje čistosti in varnosti poslovanja: pomeni tudi, da z ljudmi, ki živijo blizu naših obratov, sodelujemo pri reševanju njihovih težav ter z njimi delimo koristi naših dejavnosti.   

To vključuje lokalno nabavo in zaposlovanje ter podpiranje lokalnih programov družbenega vlaganja.

Družbeno vlaganje

Projekte za razvoj skupnosti podpiramo tako neposredno kot posredno z neodvisno fundacijo Shell Foundation. Prizadevamo si sodelovati s skupnostmi, da bi razumeli lokalne potrebe in razrešili družbena ali gospodarska vprašanja, pomembna za naše poslovanje, kot so dostop do energije, razvoj podjetij in varnost v cestnem prometu. Cilj mnogih programov, ki jih podpiramo, je samovzdrževanje, npr. s ponujanjem pomoči mladim pri ustanovitvi podjetja ali usposabljanjem za delo. Naši zaposleni prispevajo s prostovoljnim delom na družbenih in okoljskih projektih po vsem svetu.

Da bi izboljšali dostop do sodobnih virov energije med gospodinjstvi z nizkimi dohodki, smo pomagali ustanoviti Globalno zavezništvo za čiste štedilnike, javno-zasebno partnerstvo, katerega cilj je do leta 2020 pomagati 100 milijonom domov po vsem svetu uvesti čiste rešitve za kuhanje.

Kako poslujemo

Shellova splošna načela poslovanja obsegajo tudi varovanje temeljnih človekovih pravic v skladu z legitimno vlogo podjetja. Prizadevamo si poslovati pošteno, tudi kadar nas iskanje novih virov nafte in plina popelje na zahtevne lokacije in v politično občutljive države. Oblastem držav, v katerih delujemo, plačujemo davke in prispevke, ki so pogosto njihov glavni vir prihodkov.

Človekove pravice

Naša načela poslovanja obsegajo tudi varovanje pravic naših zaposlenih ter temeljnih človekovih pravic v skladu z legitimno vlogo podjetja. V sodelovanju z drugimi podpiramo mednarodna prizadevanja za izboljšanje razumevanja odnosa med podjetjem in človekovimi pravicami.

HIV in aids

V skladu z našim programom za HIV in aids, ki ga izvajamo na ravni celotnega podjetja, ne diskriminiramo okuženih z virusom HIV oz. obolelih za aidsom. Pomagamo tudi z zagotavljanjem zdravljenja zaposlenim, okuženim z virusom HIV oz. obolelim za aidsom. V sodelovanju z drugimi podjetji in organizacijami ozaveščamo javnost in podpiramo prizadevanja za upočasnitev širjenja virusa HIV oz. aidsa v skupnostih, v katerih delujemo.

Orodja strani