Jump menu

Main content |  back to top

Naša zaveza prizadevanju za trajnostni razvoj je že od leta 1997 vključena v Shellova načela poslovanja. Trajnostni razvoj za Shell pomeni dobavljanje energije na odgovoren način. To pomeni varno poslovanje, zmanjšanje našega vpliva na okolje in pridobivanje zaupanja skupnosti, v katerih delujemo. Če nam ne uspe doseči ravni, ki jo od nas pričakuje družba, se iz izkušenj kljub temu naučimo, kako izboljšati način poslovanja.

Naš prispevek k trajnostnemu razvoju izhaja iz naših odločitev glede naložb v projekte, zmanjševanja vpliva našega poslovanja na okolje in zagotavljanja največjih možnih koristi za lokalne skupnosti.

Razvijamo izdelke in storitve, ki pomagajo zadovoljiti potrebe po čisti, dostopni in cenovno ugodni energiji – npr. z zagotavljanjem zemeljskega plina s čistejšim izgorevanjem in biogoriva z nizko vsebnostjo ogljika ter prispevanjem k razvoju naprednih biogoriv za prihodnost.

Za svoje najzahtevnejše projekte zaposlujemo strokovnjake za okoljsko in družbeno uspešnost, ki tesno sodelujejo z našimi poslovodji.

Za obvladovanje vpliva našega poslovanja in projektov na okolje in družbo smo razvili celovit sklop standardov in zahtev, ki pokrivajo področja zdravja, varnosti, zaščite, okolja (HSSE – Health, Safety, Security, Environment) in družbene uspešnosti (SP – Social Performance).

Shellova splošna načela poslovanja (odpre stran na Shell.com) dajejo podrobne napotke, naša Zaveza in politika o zdravju, varnosti, zaščiti, okolju in družbeni uspešnosti (odpre stran na Shell.com) pa odraža naše cilje v zvezi z načinom poslovanja in vključevanjem skupnosti v bližini naših obratov. Vsa samostojna in skupna podjetja ter izvajalci, ki so pod operativnim nadzorom podjetja Shell, morajo upravljati zadeve v zvezi z zdravjem, varnostjo, zaščito, okoljem in družbeno uspešnostjo v skladu z našo Zavezo in politiko ter spoštovati naše obvezne standarde in zahteve.

Pri svojih naložbenih odločitvah in načrtovanju večjih projektov upoštevamo okoljske in družbene dejavnike.

Preden se začnemo obsežneje ukvarjati z večjimi projekti ali obstoječimi objekti, opravimo okoljsko, zdravstveno in družbeno oceno, izvedemo pa tudi naknadne preglede.

Naš odbor za družbeno odgovornost (odpre stran na Shell.com), ki ga sestavljajo štirje neizvršni direktorji, ocenjuje naše usmeritve in uspešnost. Generalni direktor in izvršni odbor podjetja Royal Dutch Shell plc sta odgovorna za trajnostni razvoj. Generalni direktor predseduje našemu izvršnemu odboru za zdravje, varnost, zaščito, okolje in družbeno uspešnost, ki nadzoruje naše trajnostno upravljanje.

Orodja strani