Jump menu

Main content |  back to top

Zaposleni in organizacija

Po vsem svetu zaposlujemo 45,000 inženirjev in tehničnega osebja.Naša globalna mreža tehničnih centrov, ki se nahajajo v bližini naših glavnih trgov in proizvodnih lokacij,  pospešujejo inovacije potrebne za spopadanje s prihodnjimi energetskimi izzivi.

Okoli 10% našega tehničnega osebja izvaja raziskave in razvija v naših tehnoloških centrih v 11 državah. Njihovo znanje in ustvarjalnost nam pomaga, da izpolnjujejo vse večje svetovne potrebe po energiji na družbeno in okoljsko odgovorno načine.

Vodilni znanstveniki

Naši mednarodno priznani vodilni znanstveniki pomagajo nadgrajevati strokovno znanje naših zaposlenih, zastopajo Shellovo tehnologijo in v sodelovanju z akademiki ter drugimi strokovnjaki iz industrije dosegajo napredek na svojih strokovnih področjih. Skupaj z našim vodjo tehnologije razvijajo tehnologije, ki podpirajo naše poslovanje, in raziskujejo nastajajoče tehnologije, ki bodo igrale vlogo v oblikovanju prihodnosti energije.

Sodelovanje in odprta inovacija

Pri Shellu se zavedamo, da nobeno podjetje ne more samo razviti vseh izdelkov in tehnologij, potrebnih za zadovoljitev naraščajočih svetovnih potreb po energiji s čim manjšim vplivom na okolje, zato tesno sodelujemo z industrijskimi partnerji in priznanimi strokovnjaki zunaj naše panoge, da lahko spodbudimo nove zamisli, delimo znanje in pospešimo razvoj novih rešitev. To vključuje tudi neobičajno sodelovanje zunaj naše panoge. Z veseljem prisluhnemo ustvarjalnim zamislim zunanjih strokovnjakov, ki lahko pomagajo premagati naše izzive. Naš pristop se imenuje »odprta inovacija«.

Program GameChanger

Shell s programom GameChanger spodbuja izvirne mislece, da delijo svoje zamisli za rešitev energetskih izzivov. Če se nam zdi, da je določena zamisel obetavna, jo lahko finančno podpremo in preizkusimo njeno izvedljivost.

Od leta 1996 smo v sklopu programa GameChanger vložili že več kot 300 milijonov dolarjev v več kot 3.000 zamisli, od katerih smo jih 250 razvili v uspešne projekte. Eden izmed takih projektov je bila zgodnja podpora zamisli o plavajočih rafinerijah za utekočinjeni plin, ki na morju hladijo zemeljski plin, da preide v tekoče stanje. Shell je začel graditi prvo plavajočo rafinerijo za utekočinjeni plin na svetu, ki lahko korenito spremeni način pridobivanja zemeljskega plina.

Shellove tehnološke naložbe

Shellova ekipa za tehnološke naložbe vlaga v podjetja v energetskem sektorju z namenom pospeševanja razvoja in uvedbe novih tehnologij, ki so koristne za naše dejavnosti. Tesno sodeluje s podjetniki in mladimi podjetji ter podjetji tveganega kapitala, ki vlagajo vanje.

Program Shell TechWorks

Program Shell TechWorks je nov inovacijski program, ki izkorišča obstoječe inovacijske mreže in pospešuje uvedbo tehnologij, ki rešujejo specifične izzive, s katerimi se Shell srečuje. Program bo izkoriščal strokovno znanje in izkušnje iz naftne ter plinske industrije in drugih sektorjev, kot so letalska in vesoljska, obrambna, informacijskotehnološka in zdravstvena industrija. Njegov namen je tudi pomagati Shellu iskati strokovno znanje in izkušnje ter nove zamisli tako znotraj kot zunaj podjetja.

Shell TechWorks Boston, prvi center, odprt v sklopu programa, se nahaja v mestu Cambridge v zvezni državi Massachusetts.

Raziskovanje po svetu

Na tisoče Shellovih vodilnih strokovnjakov vneto išče načine za spopad z izzivom zagotavljanja cenovno dostopne energije z manjšim vplivom na okolje. V ZDA, na Nizozemskem in v Indiji imamo tri večje tehnološke centre. Ti tehnološki centri so pomembni za naše poslovanje in nam omogočajo hiter dostop do znanstvenikov in inženirjev svetovnega kova. Po vsem svetu imamo tudi manjše tehnološke centre in prostore, ki ponujajo podporo na lokacijah v bližini naših partnerjev in kupcev.

place Holder

Vlaganje v prihodnost

Naša obsežna vlaganja v raziskave in razvoj pomagajo pri prevajanju zamisli v realnost.V zadnjih petih letih je bil Shell največji investitor v raziskave in razvoj med velikimi mednarodnimi naftnimi podjetji. V letu 2012 smo potrošili 1,3 milijard dolarjev za raziskave in razvoj tehnologij, ki bodo potrebne za večjo proizvodnjo, čistejšo energijo in učinkovitejša goriva in izdelke za naše stranke.

Orodja strani