Jump menu

Main content |  back to top

Zemeljski plin predstavlja cenovno dostopno in za okolje sprejemljivejšo možnost za zadovoljevanje energetskih potreb današnje družbe, pomagal pa bo tudi zadovoljiti naraščajoče svetovne potrebe po večjih količinah čistejše energije v prihodnosti.

Ujet plin

Velike količine zemeljskega plina se ujamejo v majhne skalne pore, ki so 100-krat manjše od debeline človeškega lasu. S pomočjo napredne tehnologije na odgovoren način pridobivamo ta plin in povečujemo energetsko varnost.

Pretvorba plina v tekočino

Že več kot 35 let razvijamo tehnologijo za pretvorbo plina v tekoče gorivo za ogrevanje in vozila ter maziva. V Katarju smo zgradili in zdaj upravljamo obrat Pearl GTL, največji svetovni obrat za pretvorbo zemeljskega plina v tekoče izdelke.

Utekočinjen zemeljski plin

Mnogo velikih naravnih plinskih polj se nahaja daleč od kupcev. Plin z ohlajanjem na -162 °C utekočinimo, s čimer se zmanjša njegova prostornina, zato ga lažje dostavimo kupcem. Začeli smo graditi prvo plavajočo rafinerijo za utekočinjeni plin na svetu, ki smo jo poimenovali Prelude FLNG.

place Holder

Orodja strani