Jump menu

Main content |  back to top

Želite postati uporabnik euroShell kartice?

  • Pošljite vlogo v imenu podjetja na naš naslov. Vlog posameznikov ne prejemamo;
  • Pridobite ustrezno zavarovanje plačil v obliki bančne garancije ali garantnega pisma zavarovalnice (višina zavarovanja se izračuna na osnovi predvidene mesečne porabe goriva, števila kartic, ki jih želite pridobiti ter plačilnega roka).

Zgoraj navedeni pogoji veljajo za podjetja, ki so registrirana za opravljanje transportne dejavnosti.

Postati uporabnik euroShell Card je preprosto! Le izpolnite pristopno izjavo v nadaljevanju.

  1. Natisnite in izpolnite pristopno izjavo euroShell Card (DOC, 48 KB)
  2. Izpolnjeni pristopni izjavi priložite:
     •  kopijo vašega priglasitvenega lista (s.p.) oz. registracijo podjetja (d.o.o.)
     •  kopijo prometnega dovoljenja vozila 
  3. Vlogo, z zgoraj navedenimi prilogami, pošljite na naš naslov: Shell Adria d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, S pripisom: Center za pomoč uporabnikom.

V kolikor potrebujete dodatne informacije ali nasvet, kontaktirajte naš Center za pomoč uporabnikom
Zanima me ponudba euroShell Card in želim, da me kontaktirate.

Discover More

Discover the benefits of the euroShell Card: cover all your on-the-road expenses with one fuel card, euroShell Card!
Download all the necessary documents and use the online forms to manage your account details