Jump menu

Main content |  back to top

U Češkoj je cestarinu moguće plačati samo sa aparatom Premid. Korisnici euroShell kartice mogu cestnu taksu platiti brzo i jednostavno na jedan od dva načina.

Pre-pay način plačanja

Aparat Premid vozać preuzme na jednom od distribucijskih ili kontaktnih mjesta u Češkoj. Račun Premid aparata možete napuniti sa karticom euroShell. Uplačeni iznos (kredit) se zabilježi na Premid aparatu. Kad se vrijednost kredita na aparatu spusti pod 600 CZK (cca. 20 EUR), vas aparat sa signalom upozori da je potrebno račun ponovo napuniti.

Post-pay način plačanja

Cestarinske naknade se mogu automatski obračunavati preko vašeg euroShell računa. Za odloženi način plačanja se morate registrirati.

Registracija

U prilogu možete naći obrasce, koje je potrebno popuniti za registraciju vozila na post-pay način plačanja cestarine u Češkoj (prijevod vam je samo u pomoč kod popunjavanja).

Ugovor

Prijevod ugovora

Obrasce popunite i u originalu pošaljite na našu adresu, skupa sa:

 • registracijom poduzeća, koja nije starija od 3 mjeseca (ispis mora biti ovjeren pri javnom bilježniku),
 • kopijami prometnih dozvola, 
 • kopijami dokumenata, koji prikazuju emisijski razred vozila,
 • kopiju osobnog dokumenta podpisnika poduzeća.

  Nakon primanja obrazaca ćemo izvesti naruđbu. Nakon par dana po registraciji će vaši vozaći moći preuzeti aparate.

Za registraciju dodatnog vozila za post-pay način plačanja u Češkoj je potrebno popuniti samo četvrtu stranu obrazaca. Kod svake dodatne naruđbe je potrebno poslati i kopije prometnih dozvola i kopije dokumenata, koji prikazuju emisijski razred vozila.

Postupak preuzimanja Post Pay aparata

1) Ukoliko imate za vaša vozila u upotrebi pre-pay aparate za plačanje češke cestarine, morate prvo vratiti te aparate na jednom od distribucijskih ili kontaktnih mjesta u Češkoj! Tek nakon vračanja tih aparata možeju vozaći preuzeti aparate za post-pay način plačanja cestarine na jednom od kontaktnih mjesta.

2) Vozać zamoli za post-pay registrirani aparat, kaže registarsku oznaku vozila i ime firme. Kod preuzimanja aparata treba vozać pokazati i prometnu dozvolu vozila i dokument, koji prikzuje eurotip vozila.

3) Vozaću na kontaktnom mjestu izruće aparat za post-pay način plačanja.

DISTRIBUCIJSKA MJESTA – moguće samo urediti pre-pay način plačanja

KONTAKTNA MJESTA – moguće urediti plačanje na pre-pay i post-pay

Kod vračanja Pre-Pay aparata vam cestarinska firma vrati već uplačenu kauciju i preostanak depozita. Kod preuzimanja Post-Pay aparata je potrebno uplatiti novu kauciju u visini od 1550 CZK.

Više informacija možete naći na internetnoj stranici http://www.mytocz.eu/en/index.html.

Za dodatna pitanja nas kontaktirajte na e-mail euroshell-slovenia@shell.com.

U Češkoj je cestarinu moguće plačati samo sa aparatom Premid. Korisnici euroShell kartice mogu cestnu taksu platiti brzo i jednostavno na jedan od dva načina:
 • Pre-pay način plačanja 

  Aparat Premid vozać preuzme na jednom od distribucijskih ili kontaktnih mjesta u Češkoj. Račun Premid aparata možete napuniti sa karticom euroShell. Uplačeni iznos (kredit) se zabilježi na Premid aparatu. Kad se vrijednost kredita na aparatu spusti pod 600 CZK (cca. 20 EUR), vas aparat sa signalom upozori da je potrebno račun ponovo napuniti.

 • Post-pay način plačanja

  Cestarinske naknade se mogu automatski obračunavati preko vašeg euroShell računa. Za odloženi način plačanja se morate registrirati.

Registracija

U prilogu možete naći obrasce, koje je potrebno popuniti za registraciju vozila na post-pay način plačanja cestarine u Češkoj (prijevod vam je samo u pomoč kod popunjavanja).

Ugovor

Prijevod ugovora

Obrasce popunite i u originalu pošaljite na našu adresu, skupa sa:

 •        registracijom poduzeća, koja nije starija od 3 mjeseca (ispis mora biti ovjeren pri javnom bilježniku),
 •        kopijami prometnih dozvola, 
 •        kopijami dokumenata, koji prikazuju emisijski razred vozila,
 •        kopiju osobnog dokumenta podpisnika poduzeća.

Nakon primanja obrazaca ćemo izvesti naruđbu. Nakon par dana po registraciji će vaši vozaći moći preuzeti aparate.

Za registraciju dodatnog vozila za post-pay način plačanja u Češkoj je potrebno popuniti samo četvrtu stranu obrazaca. Kod svake dodatne naruđbe je potrebno poslati i kopije prometnih dozvola i kopije dokumenata, koji prikazuju emisijski razred vozila.

Postupak preuzimanja Post Pay aparata

 1. Ukoliko imate za vaša vozila u upotrebi pre-pay aparate za plačanje češke cestarine, morate prvo vratiti te aparate na jednom od distribucijskih ili kontaktnih mjesta u Češkoj! Tek nakon vračanja tih aparata možeju vozaći preuzeti aparate za post-pay način plačanja cestarine na jednom od kontaktnih mjesta.
 2. Vozać zamoli za post-pay registrirani aparat, kaže registarsku oznaku vozila i ime firme. Kod preuzimanja aparata treba vozać pokazati i prometnu dozvolu vozila i dokument, koji prikzuje eurotip vozila.
 3. Vozaću na kontaktnom mjestu izruće aparat za post-pay način plačanja.

DISTRIBUCIJSKA MJESTA – moguće samo urediti pre-pay način plačanja

KONTAKTNA MJESTA – moguće urediti plačanje na pre-pay i post-pay

Kod vračanja Pre-Pay aparata vam cestarinska firma vrati već uplačenu kauciju i preostanak depozita. Kod preuzimanja Post-Pay aparata je potrebno uplatiti novu kauciju u visini od 1550 CZK.

Više informacija možete naći na internetnoj stranici:http://www.mytocz.eu/en/index.html

Za dodatna pitanja nas kontaktirajte na e-mail euroshell-slovenia@shell.com.