Jump menu

Main content |  back to top

NOVO! HGV Transit Toll

InterRoute Plus (ITR+) je sistem za elektronsko plačanje cestarine na autocestama u Francuskoj, Španjolskoj, u Portugalu i plačanje tunela Liefkenshoek u Belgiji.

Dne 22.6.2014 se je francoska vlada odločila, da ne bodo uvedle zaračunavanja Ekološkega davka (Ecotax). S 1.1.2015 naj bi v veljavo stopil novi, t.i. HGV Transit Toll. Omenjeni sistem se razlikuje od ekološke takse, deloval pa bo na osnovi satelitskega cestninskega aparata. Plačilo cestnine bo zadevalo vozila težja od 3,5 t, ki bodo vozila po državnih cestah, vendar bo plačilo obvezno na 4.000 km cest, in ne kot je bilo prvotno predvideno 15.000 km.

Road map

Na karti so označene relacije, kjer bo po novem potrebno plačevati cestnino:

RDEČA: državne ceste

ZELENA: državne in regionalne ceste

Z novimi ITR+ aparati bo mogoče plačevati omenjeno cestnino.

Povprečna tarifa bo znašala 13 centov/km, odvisna pa bo od prevožene razdalje, emisijskega razreda vozila in števila osi.

Več informacij bo znanih po zasedanju francoskega parlamenta, predvidoma v mesecu juliju. Pričakovati je, da bo v prihodnje potrebna registracija uporabnikov, vendar bo le-ta poenostavljena.

InterRoute Plus aparat

InterRoute Plus aparat

ITR+ aparat

Aparat se pritrdi na vetrobransko steklo, priklopljen pa mora biti na napajalnik, da se cestnina lahko nemoteno zaračunava.

ITR+ aparat avtomatsko zabeleži prevoženo pot, ter tako omogoča hiter in natančen izračun cestnin. Transakcije nato prejmete zaračunane na vašem euroShell računu.

Za registracijo in naročilo ITR+ aparatov je potrebno izpolniti in poslati naslednje dokumente:

1. Registracijski formular ITR+ – v obliki excel tabele

      Izpolniti je potrebno 3 zavihke:

 1. Customer Registration Form
 2. e-Boxes Order
 3. Mandate

Za lažje izpolnjevanje vam je na voljo prevod Registracijskega obrazca ITR+:

2.    Splošni pogoji za storitve InterRoute Plus je potrebno podpisati in poslati original po pošti  v 2 izvodih (samo pri prvem naročilu!)

3.    Poleg izpolnjenih obrazcev je potrebno po mailu poslati še sledeče dokumente:

 • kopijo registracije podjetja – izpis iz AJPESa (samo pri prvem naročilu!),
 • kopijo prometnega dovoljenja,
 • kopijo homologacije,
 • kopijo leasing pogodbe (v kolikor je vozilo na leasing).

Vse izpolnjene obrazce nam prosimo z ostalimi dokumenti pošljite na e-mail: euroShell-slovenia@shell.com, Splošne pogoje za storive ITR+ pa v 2 originalnih izvodih po pošti na naslov: Shell Adria d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije o delovanju ITR+ aparata

Ko ITR+ naprava deluje normalno, na aparatu sveti zelena lučka.

V kolikor se na aparatu prikaže:

 • modra lučka - pomeni, da imate novo sporočilo.
 • rdeča lučka - znak, da je z napravo nekaj narobe.

Najprej poskusite napravo izklopiti iz napajalnika ter počakati, da se izprazni pomožna baterija aparata. Napravo nato ponovno priklopite na napajalnik, ter preverite, če se na aparatu pojavi zelena lučka. V primeru, da naprava še vedno ne deluje, nas prosimo kontaktirajte na e-mail euroshell-slovenia@shell.com.

Za dodatna pojasnila smo vam na razpolago na e-mail naslovu euroshell-slovenia@shell.com.

 

NOVO! HGV Transit Toll

InterRoute Plus (ITR+) je sistem za elektronsko plačanje cestarine na autocestama u Francuskoj, Španjolskoj, u Portugalu i plačanje tunela Liefkenshoek u Belgiji.

Dana 22.6.2014 je francuska vlada odlučila, da neće stupiti na snagu zaračunavanje Ekološke takse (Ecotax). Sa 1.1.2015 će stupiti na snagu novi, t.z. HGV Transit Toll. Navedeni sistem se razlikuje od ekološke takse, a djelovat će na osnovu satelitskog cestarinskog aparata. Plačanje cestarine će biti obavezno za vozila teža od 3,5 t, koja će voziti po državnim cestama. Plačanje će se odnositi na 4.000 km cesta, i ne na predhodno predviđenih 15.000 km.

Road map

Na karti su označene relacije, gdje će po novom potrebno plačati cestarinu:

CRVENA: državne ceste

ZELENA: državne i regionalne ceste

Sa novimi ITR+ aparati će biti moguće plačanje navedene cestarine.

Prosječna tarifa će znositi 13 centi/km, a ovisit će o napravljenoj relaciji, eurotipu vozila i broju osovina.

 

InterRoute Plus aparat (ITR+ aparat)

InterRoute Plus aparat

ITR+ aparat

Aparat se stavi na vjetrobransko staklo. Za normalno zaračunavanje cestarine mora biti aparat priklopljen na napajanje. ITR+ aparat automatski zapiše napravljenu relaciju i tako omogućava brzi i točan izračun cestarine. Transakcije dobijete zaračunate na vašem euroShell računu.

Za registraciju i naruđbu ITR+ aparata je potrebno popuniti i poslati sljedeće dokumente:

1.  Registracijski formular ITR+ – u obliku excel tabele

       Popuniti je potrebno 3 strane:

       1-Customer Registration Form

       2-e-Boxes Order

       3-Mandate

Za lakše popunjavanje imate priložen prijevod Registracijskog obrasca ITR+:

2.    Opće uvjete za usluge InterRoute Plus je potrebno podpisati i poslati original po pošti u 2 izvoda (samo kod prve naruđbe!)

3.    Pored popunjenih obrazaca je potrebno po mailu poslati još sljedeče dokumente:

 • kopiju registracije poduzeća – ispis iz sudskog registra (samo kod prve naruđbe!),
 • kopiju prometne dozvole,
 • kopiju dokumenta, koji potvrđuje eurotip vozila,
 • kopiju leasing ugovora (ukoliko je vozilo na leasing).

Sve popunjene obrasce nam skupa sa ostalim dokumentima pošaljite na e-mail: euroShell-slovenia@shell.com, a Opće uvjete za usluge ITR+ u 2 originalna izvoda po pošti na adresu: Shell Adria d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Dodatne informacije o djelovanju ITR+ aparata

Kad ITR+ aparat djeluje normalno, na aparatu svijetli zelena lampica.

Ukoliko se na aparatu prikaže:

 •  plava lampica – znaći, da imate novu poruku.
 •  crvena lampica – znak, da sa aparatom nešto nije u redu.

crvena lampica – znak, da sa aparatoPrvo pokušajte aparat isklopiti i pričekati da se isprazni rezervna baterija aparata. Aparat onda ponovo priklopite na napajanje i provjerite ako na aparatu svijetli zelena lampica. Ukoliko aparat još uvijek ne radi, nas kontaktirajte na e-mail euroshell-slovenia@shell.com.

Za dodatna pitanja smo na raspolaganju na e-mail naslovu euroshell-slovenia@shell.com.