Jump menu

Main content |  back to top

V Italiji cestnine ni mogoče plačevati z nobeno kartico za gorivo, tudi euroShell kartico ne. Plačilo je možno z gotovino, ViaCard kartico ali Telepass aparatom.

Za naročilo je potrebno izpolniti:

in ga vrniti na mail euroshell-slovenia@shell.com ali fax 01 51 40 501.

Za lažje izpolnjevanje angleškega obrazca vam je na voljo prevod:

Po prejemu tega registracijskega obrazca je naročilo izvedeno preko agencije FDE, ki poskrbi za vse formalnosti, ki nastanejo v zvezi z različnimi italijanskimi avtocestnimi podjetji. 

Osnovne informacije o uporabi ViaCard kartice in Telepass aparata v Italiji

VIACARD (Italija)

ViaCard se lahko uporablja na skoraj vseh avtocestah v Italiji, z izjemo nekaterih na Siciliji. Izdana je na ime vašega podjetja in je veljavna za vse tipe vozil - tudi zasebna vozila. ViaCard ima neomejen rok veljavnosti.

TELEPASS (Italija)

Uporabniki ViaCard kartice lahko uporabljajo tudi Telepass aparat. Telepass je elektronski način plačevanja cestnine, ki omogoča, da lahko brez ustavljanja peljete skozi posebne cestninske postaje.

Napravo se enostavno montira na vetrobransko steklo na vozilu. Voznik mora pri vstopu in izstopu na cestninsko postajo zapeljati skozi pas označen s Telepass. Ko pelje skozi, sistem avtomatsko sešteva cestnino in jo prišteje na ViaCard račun (stranka mora imeti ViaCard kartico preden lahko zaprosi za Telepass).

Telepass je nadomestek ViaCard kartice, in ne alternativa. Zato je v vsakem primeru potrebno pri sebi imeti tudi ViaCard kartico. Vedno je potrebno peljati skozi cestninski pas označen s Telepass. V primeru, da na cestninsko postajo vstopite skozi pas označen s Telepass in le-tega ob izstopu ni mogoče uporabljati, uporabite ViaCard kartico za plačilo cestnine na cestninski postaji.

Če ob vstopu na cestninsko postajo izberete uporabo kartice, se ob izstopu ne more uporabiti Telepass. Pred vstopom je tako potrebno izbrati ali plačilo z ViaCard kartico na cestninski postaji ali avtomatsko cestninsko postajo (označena s Telepass).

Za uporabo ViaCard se vam letno obračuna strošek vodenja računa v višini 15,50€ brez davka in 3,10€ stroška za vsako ViaCard. Za Telepass aparat pa se mesečno obračunava strošek 1,25 € brez davka na aparat.

Izguba ali kraja ViaCard kartice ali Telepassa

V primeru izgube ali kraje Telepassa, morate izpolniti obrazec:

ter ga skupaj s kopijo osebnega dokumenta podpisnika podjetja (kopija mora biti čitljiva!) poslati na e-mail: euroshell-slovenia@shell.com ali na fax 01 51 40 01, saj je napravo (prav tako kot ViaCard kartico) potrebno takoj blokirati.

Za pomoč pri izpolnjevanju, vam je na voljo prevod:

Če je Telepass ali ViaCard račun blokiran zaradi prekinitve sodelovanja, finančnih problemov itd., morate Telepass takoj vrniti na naslov Shell Adrie d.o.o.. V nasprotnem primeru se vam zaračuna kazen.

Račun za plačilo cestnine v Italiji in vračilo davka

Agencija FDE Vam vsak mesec pošlje original račun in specifikacijo plačane cestnine.

Popust na plačano cestnino v Italiji

Vsa podjetja v EU, ki se ukvarjajo z dejavnostjo transporta blaga, imajo možnost povračila dela cestnine plačane z ViaCard kartico in Telepassom. S članstvom v FDE konzorciju imate možnost do pridobitve popusta na plačano cestnino v Italiji.

Za včlanitev v FDE konzorcij je potrebno izpolniti in na e-mail euroshell-slovenia@shell.com poslati sledeče dokumente:

a)    registracijski obrazec “Richiesta di adesione a FDE CONSORTIUM (B) (najdete ga v priponki zgoraj, na strani 3 in 4),

b)    kopijo osebnega dokumenta podpisnika podjetja,

c)    kopijo veljavne licence EU.

Za dodatna pojasnila nas lahko kontaktirate na e-mail euroshell-slovenia@shell.com.

U Italiji cestarine nije moguće plačati sa karticama za gorivo, pa tako ni sa euroShell karticom. Plačanje je moguće sa novcem, ViaCard karticom ili Telepass aparatom.

Za naruđbu preko Shella je potrebno popuniti:

i poslati ga na mail euroshell-slovenia@shell.com ili fax +386 1 51 40 501.

EU države popunjavajo sve dokumente, države van EU popunjavaju samo prve 2 strane.

Za lakše popunjavanje obrasca na engleskom jeziku, imate priložen prijevod:

Naruđba će biti izvršena preko agencije FDE, koja je odgovorna za sve formalnosti kod talijanskih cestarinskih firmi.

Osnovne informacije o upotrebi ViaCard kartice i Telepass aparata u Italiji

VIACARD

ViaCard se može upotrebljavati na skoro svim autocestama u Italiji, samo ne na nekim na Siciliji. Izdana je na ime vašeg poduzeća, a važi za sve tipove vozila – i za osobna vozila. ViaCard ima neodređen rok valjanosti.

TELEPASS

Korisnici ViaCard kartice mogu upotrebljavati i Telepass aparat. Telepass je elektronski način plačanja cestarine, koji omogućava da se vozači ne trebaju zaustavljati na cestarinskim postajama.

Aparat se jednostavno montira na vjetrobransko staklo na vozilu. Vozač mora kod ulaska i izlaska na cestarinsku postaju voziti po pojasu, oznaćenom sa Telepass. Sistem u to vrijeme automatski zbraja cestarinu na ViaCard račun (prvo morate imati ViaCard karticu da možete naručiti Telepass). Ako vozać na cestarinsku postaju uđe kroz dio označen za Telepass, a telepass kod izlaza ne radi, mora cestarinu platiti sa ViaCard karticom.

Telepass je zamjena za ViaCard, ali vozač mora uvijek imati sa sobom i ViaCard karticu.

Ako kod ulaska na cestarinsku postaju vozač odabere upotrebu ViaCard kartice, na izlasku ne može upotrebiti Telepass. Prije ulaska je zato potrebno odabrati ili plačanje sa ViaCard karticom ili avtomatsku cestarinsku postaju (označeno za Telepass).

Za upotrebu ViaCard vam se obračuna jednokratni trošak vodenja računa u visini od 15,50€ i godišnja provizija od 3,10€ po ViaCard kartici. Za Telepass aparat se mjesečno obračunava trošak 1,25 € na aparat.

Gubitak ili krađa ViaCard kartice ili Telepassa

U slučaju gubitka ili krađe Telepassa/ViaCard kartice morate popuniti obrazac:

te ga skupa sa kopijom osobnog dokumenta podpisnika poduzeča (kopija mora biti dobra, da je moguće pročitati podatke!) poslati na e-mail: euroshell-slovenia@shell.com ili na fax +386 1 51 40 01 jer je aparat/ViaCard karticu potrebno odmah blokirati.

Za pomoč kod popunjavanja imate priložen prijevod:

Ako je Telepass ili ViaCard račun blokiran zbog prekidanja ugovora, financijskih problema i sl. morate Telepass vratiti na adresu Shell Adrie d.o.o.. U suprotnom slučaju snosite sve troškove, koji Vam mogu biti zaračunati iz tog naslova.

Račun za plačanje cestarine u Italiji i povrat poreza

Agencija FDE Vam svaki mjesec pošalje original račun i specifikaciju plačane cestarine. Sve troškove plačate preko Shellovog obračuna.

Popust na plačanu cestarinu u Italiji (SAMO DRŽAVE ČLANICE EU!)

Sva poduzeča u Europskoj Uniji, koja se bave djelatnostjom transporta robe, imaju mogučnost vračanja dijela plačane cestarine sa ViaCard karticom i Telepassom. Sa članstvom u FDE konzorciju imate mogučnost dobivanja popusta na plačanu cestarinu u Italiji.

Za članstvo u FDE konzorcij je potrebno popuniti i na e-mail euroshell-slovenia@shell.com poslati sljedeče dokumente:

•    registracijski obrazac “Richiesta di adesione a FDE CONSORTIUM (B) (naći ga možete u prilogu gore, na stranici 3 i 4),

•    kopiju osobnog dokumenta podpisnika poduzeča,

•    kopiju valjane EU licence.

Za dodatna pitanja smo na raspolaganju na e-mailu euroshell-slovenia@shell.com.