Jump menu

Main content |  back to top

place Holder

Pre - Pay registracija

Napravo viaTOLL lahko napolnete s kartico euroShell. Za napravo je potrebno plačati 120 PLN depozita, kar prav tako lahko plačate z kartico euroShell. Vplačani znesek (kredit) se zabeleži na napravi. Ko vrednost razpoložljivega kredita na napravi pade pod 120 PLN (cca. 30 EUR), vas naprava s signalom opozori, da je treba račun ponovno napolniti.

Ob prevzemu viaToll aparata mora voznik predložiti osebni dokument, prometno dovoljenje in homologacijo.

Napravo lahko kupite na več kot 200 kontaktnih in distribucijskih mestih na Poljskem (tudi na bencinskih črpalkah Shell), ter na obmejnih distribucijskih mestih.

Lokacije kontaktnih in distribucijskih ter obmejnih distribucijskih mestih najdete na spletni strani Via Toll: 

Post - Pay registracija

V primeru, da se Vaša tovorna vozila pogosto nahajajo na območju Poljske, Vam priporočamo da izberete post-pay način plačila cestnine.

Za registracijo je potrebno izpolniti naslednje obrazce:

1. Pogodba PL– 2 IZVODA

2. Seznam vozil PL – 2 IZVODA

3. Pooblastilo PL – izpolni se ga samo v primeru, če se podpisnik obrazcev razlikuje od zastopnika podjetja

Poleg zgornjih obrazcev, je potrebno poslati tudi naslednje dokumente:

  • osebni dokument podpisnika podjetja (osebna izkaznica ali potni list),
  • kopijo prometnega dovoljenja vozila,
  • zadnji izvod registracije podjetja – izpis iz AJPES-a,
  • kopijo dokumenta o Euro tipu vozila (homologacija),
  • kopijo leasing pogodbe (če je vozilo na leasing).

Izpolnjene obrazce skupaj z ostalimi potrebnimi dokumenti pošljite na naslov:

Shell Adria d.o.o.

Bravničarjeva 13

1000 Ljubljana.

Na podlagi podpisane pogodbe in seznama registriranih vozil, bomo za vas lahko napravili registracijo vozil za post-pay način plačila. 

Proces prevzema Post Pay aparata

1)    Če imate za vaša vozila v uporabi aparate za pre-pay način plačila poljske cestnine, morajo vaši vozniki najprej vrniti te naprave na enem od distribucijskihkontaktnih ali obmejnih distribucijskih mest na Poljskem.

Šele po vrnitvi teh aparatov, lahko vozniki prevzamejo aparate za post-pay način plačila cestnine na enem od kontaktnih ali obmejnih distribucijskih mest.

2)    Voznik prosi za post-pay registriran aparat.

3)    Voznik pove registrsko številko vozila in naziv podjetja. Ob prevzemu potrebuje tudi osebni dokument, prometno dovoljenje in dokument, ki prikazuje eurotip vozila (npr. homologacija).

4)    Tam se vozniku izroči aparat za post-pay način plačila.

Registracija dodatnega vozila

Za registracijo dodatnega vozila prosimo izpolnite naslednje obrazce ter jih skupaj z ostalimi potrebnimi dokumenti o vozilu (kopija prometnega dovoljenja, kopija dokumenta o euro tipu (homologacija), kopija leasing pogodbe - če je vozilo na leasing) pošljite na naš naslov: Shell Adria d.o.o., Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana.

1. Aneks PL – 2 IZVODA

2. Seznam vozil PL – 2 IZVODA

3. Pooblastilo PL - izpolni se ga samo v primeru, če se podpisnik obrazcev razlikuje od zastopnika podjetja

Za več informacij obiščite spletno stran Viatoll: www.viatoll.pl oziroma nas lahko kontaktirate na e-mail euroshell-slovenia@shell.com.

POZOR!! Zaradi zaostritve pravil pri registraciji vozil za poljsko cestnino, bodite pozorni na naslednje:
POZOR!! Zaradi zaostritve pravil pri registraciji vozil za poljsko cestnino, bodite pozorni na naslednje:

- Vsi obrazci za registracijo vozil za post-pay način plačila cestnine na Poljskem morajo izpolnjevati stroge kriterije, ki so določeni s strani upravljalca ViaTOLL. Tisk obrazcev mora biti kvaliteten!
- Vsa polja na obrazcih morajo biti pravilno izpolnjena in podpisi morajo biti na vseh zahtevanih mestih. V nasprotnem primeru bo dokument obravnavan kot neveljaven in registracija vozil ne bo izvedena.
- Na obrazcih ni dovoljeno delati popravkov! V nasprotnem primeru registracija vozil ne bo uspešna.
- V primeru nepopolne dokumentacije (npr. manjkajoči obrazci, dokumenti...) registracija prav tako ne bo uspešna.
- Za uspešno registracijo vozil je potrebno poslati originalne obrazce po pošti na naslov Shell Adrie d.o.o. (kopije bodo zavrnjene!).