Jump menu

Main content |  back to top

Vozniki morajo vozila registrirati pri prvem prehodu meje. Vnesti morajo naslednje podatke:

 • registerska številka vozila,
 • država registracije,
 • lastnik vozila,
 • največja dovoljena teža vozila,
 • emisijski razred vozila,
 • naslov za pošiljanje računov.

Omenjeni podatki so nato vnešeni v centralni sistem, voznik pa prejme ID-kartico za plačilo cestnine za določeno vozilo. Pri vsakem naslednjem prehodu meje, se voznik ustavi na terminalu, vstavi ID-kartico ter vnese ostale potrebne podatke (relacijo označi, če ima vozilo prikolico). Tem podatkom se avtomatično dodajo še naziv stranke, datum in čas prehoda meje.

Cestnina se lahko plača tudi z euroShell kartico. Pri prvem plačilu bo sistem shranil informacijo o načinu plačila preko euroShell kartice tudi za vsa prihodnja plačila. V primeru plačila cestnine z gotovino bo zaračunana tudi dodatna provizija v znesku 10 CHF.

Pri izhodu iz države mora voznik carinskemu organu pokazati kopijo registracijskih dokumentov in prevoženo kilometrino skupaj s svojim podpisom. Nato se vozniku zaračuna prevožena relacija.

Cena cestnine je odvisna od:

 • emisijskega razreda vozila,
 • prevožene relacije,
 • trajanja potovanja,
 • največje dovoljene teže vozila.  

Za plačilo cestnine je mogoče vgraditi tudi OBU napravo za avtomatsko cestninjenje. Vgradja aparata se priporoča, če vozniki pogosto vozijo skozi državo. Registracija je namreč zelo zapletena, saj mora podjetje odpreti račun pri Generalnem direktoratu za carine in priložiti določeno zavarovanje.

Več informacij.

Za dodatna pojasnila nas prosimo kontaktirajte na e-mail euroshell-slovenia@shell.com.

U Švicarskoj moraju sva vozila teža od 3,5 t, koja se bave međunarodnim prijevozom robe plačati cestarinu (HVF – “heavy vehicle fee”). Plačanje je obavezno na svim cestama (autoceste i regionalne ceste).

Vozači moraju vozila registrirati kod prvog prelaska granice. Upisati moraju sljedeće podatke:

 •        registarska oznaka vozila,
 •        država registracije,
 •        vlasnik vozila,
 •        največa dozvoljena težina vozila,
 •        eurotip vozila,
 •        adresa za slanje računa.

Navedeni podaci su upisani u centralni sistem, a vozač dobije ID-karticu za plačanje cestarine za neko vozilo. Kod svakog sljedećeg prelaza granice se vozač zaustavi na terminelu, unese ID-karticu i ostale potrebne podatke (relaciju označi ako ima vozilo prikolicu). Tim podacima se automatski dodaje još ime poduzeća, datum i vrijeme prelaza granice.

Cestarina se može plačati i sa euroShell karticom. Kod prvog plačanja će sistem spremiti informaciju o načinu plačanja preko euroShell kartice i za sva buduča plačanja.

Ukoliko platite cestarinu sa novcem, će biti zaračunata dodatna provizija u iznosu od 10 CHF.

Kod izlaza iz države mora vozač carinskom organu pokazati kopiju registracijskih dokumenata i prijeđenih kilometara skupa sa podpisom. Onda se vozaču zaračuna prijeđena relacija.

Cijena cestarine ovisi o:

 •        eurotipu vozila,
 •        prijeđene relacije,
 •        trajanja putovanja,
 •        največe dozvoljene težine vozila.

Za plačanje cestarine je moguče ugraditi i OBU aparat za automatsko naplačivanje cestarine. Zbog kompleksne registracije se ugradja aparata preporučuje ako vozač ćesto vozi kroz državu. Poduzeće mora otvoriti račun kot Generalnog direktorata za cestarine i priložiti osiguranje.

Više informacija.

Za daljnja objašnjenja smo vam na razpolaganju preko e-maila euroshell-slovenia@shell.com.