Jump menu

Main content |  back to top

Način plačila dajatve

 1. Dajatev lahko od 17.3.2014 naprej plačate preko spleta, plačilo pa je možno tudi z euroShell kartico. Po uspešno izvedenem plačilu na spletu boste prejeli potrditveni e-mail ali besedilno sporočilo z unikatno referenčno številko plačila.
 2. Dajatev je mogoče plačati na: HGV Levy plačilnih mestih (število plačilnih mest se bo sproti obnavljalo), v nekaterih trajektnih terminalih in bencinskih črpalkah. Po plačilu dajatve bo voznik prejel račun, katerega naj preveri, saj po 15 minutah od plačila morebitne napake ni več mogoče popraviti!

Plačilo bo je možno z:

 • gotovino,
 • kreditnimi oz. plačilnimi karticami (sistem ‘Pay and Go’) 
 • karticami za točenje (euroShell kartica)

Način plačila dajatve se razlikuje glede na to, ali plačate s kreditno kartico ali kartico za točenje.

 • KREDITNA KARTICA: dajatev se plača tako, da voznik kartico potegne skozi terminal.
 • KARTICA ZA TOČENJE (EUROSHELL KARTICA): blagajnik mora najprej izbrati kot način plačila kartico za točenje ter ročno vnesti številko kartice v terminal. Sistem bo med tem preveril veljavnost/aktivnost kartice in plačilo bo izvedeno. V primeru blokade/neveljavne kartice plačilo ne bo izvedeno.

V primeru, da blagajnik ne bo želel sprejeti euroShell kartice kot plačilno sredstvo (npr. ker ne bo poznal postopka plačila s kartico za točenje; ne bo želel ročno vnašati številko kartice ipd.) nas o tem obvestite, da bomo lahko ustrezno ukrepali. Prosimo, da nam v takih primeri pošljete datum in uro dogodka ter kraj, kjer se je to zgodilo. Podatke prosimo posredujte na mail euroshell-slovenia@shell.com.

POZOR!!
POZOR!!

Vozniki imajo omejitev do 1010 £ na kartico - ta omogoča, da naročijo eno letno in eno dnevno vinjeto (ali poljubno število manjših transakcij do te vrednosti).

Zaradi varnostnih razlogov dajatve ni mogoče plačati z eno kartico za več vozil.

Neplačilo dajatve

V primeru neplačila dajatve, mora voznik na samem kraju plačati kazev v višini £ 300. V kolikor voznik globe ne bo mogel poravnati, bo vozilo zaseženo vse dotlej, dokler dolg ne bo poravnan. Zato Vam priporočamo, da še pred vstopom v državo preverite, ali je dajatev plačana. To lahko storite enostavno in hitro kar preko spleta.

Plačilo dajatve velja od polnoči (00:00:00) do sekundo pred polnočjo (23:59:59). Dajatev lahko plačate tudi vnaprej, in sicer za teden, mesec ali leto, s čimer tudi prihranite.

Več informacij

V primeru dodatnih vprašanj nas lahko kontaktirajte preko e-pošte: euroShell-slovenia@shell.com

Od 01.04.2014 je u Veliki Britaniji potrebno plačati naknadu za upotrebu cesta . Naknadu mora platiti svatko, koji vozi ili upravlja teretna vozila iznad 12 t. Dnevni trošak na vozilo ovisi od tipa vozila, broja osovina i težine vozila, a iznosi od £ 1,70  i £ 10  (između £ 85 i £ 1000 na godinu).

Način plačanja naknade

 1. Naknadu možete plačati preko interneta. Plačanje je moguće i sa euroShell karticom. Po uspješno izvedenom plačanju ćete primit e-mail ili tekstovnu poruku sa unikatnim referenčnim brojem plačanja.
 2. Naknadu je moguće platiti na HGV Levy naplatnim mjestima (broj naplatnih mjesta će se povečavati), u nekim trajektnim terminalima in benzinskim pumpama. Po plačanju naknade će vozač primiti račun, kojeg mora provjeriti jer nakon 15 minuta od plačanja greške nije moguće popraviti!

Plačanje je moguće sa:

 •        novcem,
 •        kreditnim odnosno bankovnim karticama (sistem ‘Pay and Go’), 
 •        karticama za točenje (euroShell kartica).

Način plačanja naknade se razlikuje od toga, da li platite sa kreditnom karticom ili karticom za točenje.

 • KREDITNA KARTICA: naknada se plati tako, da vozać karticu povuće kroz terminal.
 • KARTICA ZA TOČENJE (EUROSHELL KARTICA): osoblje mora prvo odabrati kao način plačanja karticu za točenje i ručno upisati broj kartice u terminal. Sistem će provjeriti valjanost/aktivnost kartice i plačanje će biti izvršeno. Ukoliko će kartica biti blokirana/nevaljana plačanje neće biti moguće.
U slučaju da osoblje ne želi primiti euroShell karticu kao sredstvo plačanja (npr. jer nije upoznato sa postupkom plačanja sa karticom za točenje; neće ručno upisati broj kartice u sistem isl.) nas o tem obavjestite, da možemo obavjestiti cestarinsku firmu. U takvoj situaciji nam pošaljite datum, vrijeme događaja i mjesto, gdje se je to dogodilo. Podatke pošaljite na mail euroshell-slovenia@shell.com.
POZOR!!
PAŽNJA!!

Vozaći imaju ograničenje do 1010 £ na karticu – to omogučava da naruče jednu godišnju i jednu dnevnu vinjetu (ili manje transakcije do te vrijednosti).

Zbog sigurnosnih razloga naknade nije moguće platiti sa jednom euroShell karticom za više vozila.

Neplačanja naknade

U slučaju neplačanja naknade mora vozać na samom mjestu plačati kaznu u visini od £ 300. Ukoliko vozać kazne neće moči platiti, vozilo će mu biti zaplijenjeno do plačanja duga. Iz tog razloga vam savjetujemo da pred ulaskom u državu provjerite da li je naknada plačana. To možete napravit jednostavno i brzo preko interneta.

Plačanja naknade valja od ponoči (00:00:00) do 23:59:59. Naknadu možete platiti i u naprijed, za tjedan, mjesec ili godinu, sa ćime i uštedite.

Više informacija

U slučaju dodatnih pitanja nas kontaktirajte na mail: euroShell-slovenia@shell.com