Jump menu

Main content |  back to top

Krsko-Shell avtomatska črpalka za tovorna vozila v Krškem
  • črpalka je samopostrežna, odprta 24 ur, 7 dni v tednu, 
  • namenjena vozilom na dizelski pogon, katerih vozniki so imetniki plačilne kartice euroShell, 
  • deluje popolnoma avtomatsko,
  • ima 2 stezi za točenje goriva in omogoča točenje z obeh strani vozila s »sateliti« in s tem časovno najkrajši postanek,
  • opremljena s hitropretočnimi ročkami (130 lit/min) in ročko za osebna vozila (40 lit/min)
  • avtorizacija in preverjanje PIN kode kartice se opravlja prek povezave na centralni operativni sistem euroShell,
  • posebna pozornost je namenjena varnosti obratovanja, zato je črpalka med drugim opremljena tudi s stalnim videonadzorom, sistemom za samodejno zaustavitev črpalke ob požaru, izpadu električne napetosti ali prekinitvi telefonskega signala, s sistemom za odkrivanje morebitnega puščanja goriva itd.
Krsko-Shell avtomatska črpalka za tovorna vozila v Krškem

Lokacija:

Črpalka se nahaja v Krškem. Ko zapustite avtocesto A2/E70, ki povezuje Ljubljano in Zagreb, se peljete skozi dva krožišča, ter po približno 1 km prispete do prvega semaforiziranega križišča, kjer zavijete desno.