Jump menu

Main content |  back to top

Vrtojba-Shell avtomatska črpalka za tovorna vozila v Šempetru pri Gorici
  • črpalka je samopostrežna, odprta 24 ur, 7 dni v tednu, 
  • namenjena vozilom na dizelski pogon, katerih vozniki so imetniki plačilne kartice euroShell, 
  • deluje popolnoma avtomatsko,
  • ima 2 steze za točenje goriva in omogoča točenje z obeh strani vozila s »sateliti« in s tem časovno najkrajši postanek,
  • opremljena s hitropretočnimi ročkami (130 lit/min) in ročko za osebna vozila (40 lit/min)
  • avtorizacija in preverjanje PIN kode kartice se opravlja prek povezave na centralni operativni sistem euroShell,
  • posebna pozornost je namenjena varnosti obratovanja, zato je črpalka med drugim opremljena tudi s stalnim videonadzorom, sistemom za samodejno zaustavitev črpalke ob požaru, izpadu električne napetosti ali prekinitvi telefonskega signala, s sistemom za odkrivanje morebitnega puščanja goriva itd.
Vrtojba-Shell avtomatska črpalka za tovorna vozila v Šempetru pri Gorici

Lokacija:

Pot iz smeri Ljubljane:Z avtoceste H4 zapeljite na izvoz Šempeter/Nova Gorica, vozite ravno v dveh križiščih v smeri Industrijska cona Polje, nadaljujte še približno 100m.

Pot iz smeri Italije:

Po vstopu v Slovenijo nadaljujte pot po avtocesti H4 in zapeljite na izvoz Šempeter/Nova Gorica, zavijte levo vsmeri Industrijska cona Polje, peljite ravno v naslednjem križišču in nadaljujte pot še približno 50m.