Jump menu

Main content |  back to top

Spletne storitve

Spletne storitve so namenjene poenostavitvi postopkov upravljanja z informacijami s pomočjo spletnih aplikacij in obrazcev.

Spletni obrazci in dokumenti

V nadaljevanju lahko najdete spletne obrazce za enostavno upravljanje s karticami.

Storitve euroShell Card Online

Spletni portal euroShell Card Online vam omogoča preprosto upravljanje z voznim parkom in vrsto spletnih storitev, ki so vam na voljo 24/7.

Discover More

You can claim the VAT and Excise Duty back not only on fuel related purchases but also on some road taxes and tolls that you pay. Shell has been an expert in VAT recovery for a long time now and we are there to help you recover the money back to your business quickly and easily
Use our euroShell Card Truck Network Tool to find out the Shell sites that supply AdBlue
If you are a registered user, use this link to login to the euroShell Card online, your online tool for cards management and transactions reports