Jump menu

Main content |  back to top

Email Poročila so periodični zbirniki podatkov, ki lahko vključujejo:
 • poročilo o porabi vozila
 • zbir poročil o vseh stroških
 • zbir poročil o stroških goriva

Želite biti obveščeni o neobičajnih transakcijah kartice? Z izbiro storitve e-mail alarm boste avtomatsko obveščeni o vseh transakcijah, ki niso v skladu z vašimi vnaprej določenimi parametri.

Možne nastavitve Email Alarmov in Poročil po vaši meri:

Email Alarm in Poročila
KRITERIJ MOŽNOSTI
Kdaj je uporabljena kartica

Identificirajte kartice, ki so bile v uporabi

 • v specifičnih časovnih obdobjih (določite jih sami) 
 • v določenih dnevih v tednu (npr.: kot izstopanje določite soboto in nedeljo)
Za kaj je bila kartica uporabljena

Preglejte kartice, ki so bile uporabljene za:

 • nakup produktov, ki niso gorivo
 • nakup cestnin, mostnin, trajektov, storitev  
Manjkajoči ali napačni vnosi ob nakupu goriva

Pokaže kartico, v primeru ko:

 • ob transakciji ni bila vnesena razdalja;
 • je bila ob transakciji prevožena razdalja nižja od predhodno vnesene.
Prekoračena uporaba kartice

Prikaz transakcij kartice kjer:

 • znesek presega določeno vrednost
 • količina presega določeno vrednost
 • skupni dnevni znesek presega vnaprej določeno najvišjo vrednost
Za registracijo storitve Email Alarm in izrednih Poročil nas kontaktirajte. nazaj na Online pomoč uporabnikom